Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

72.1
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
Šajā grupā ietilpst fundamentālie pētījumi, lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes dabaszinātnēs un inženierzinātnēs.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts