Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

72
Zinātniskās pētniecības darbs
Šajā nodaļā ietilpst trīs pētījumu veidi:
1) fundamentālie pētījumi – eksperimentālais vai teorētiskais darbs, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par parādību būtību un novērojamo faktu pamatprincipiem, bez īpaša nolūka tos praktiski izmantot;
2) lietišķie pētījumi – oriģinālie pētījumi, ko veic, lai iegūtu jaunas zināšanas, un kuri ir tieši vērsti uz šo zināšanu praktisku lietojumu;
3) eksperimentālās izstrādnes – uz esošajām zināšanām, kas gūtas pētījumu rezultātā, un/vai praktiskās pieredzēs balstīts sistemātisks darbs, kurš ir vērsts uz jaunu materiālu, produktu un ierīču ražošanu, jaunu procesu, sistēmu un pakalpojumu izstrādi un jau esošo preču vai ieviesto procesu būtisku uzlabošanu.
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana šajā nodaļā ir iedalīta divās kategorijās: dabaszinātnes un inženierzinātnes; sociālās un humanitārās zinātnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– tirgus izpēte, sk. klasi 73.20.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 496 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 496 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts