Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

72.20
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
Šajā klasē ietilpst:
– pētījumi un izstrādnes sociālajās zinātnēs;
– pētījumi un izstrādnes humanitārajās zinātnēs;
– starpnozaru pētījumi un izstrādnes, galvenokārt sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Šajā klasē neietilpst:
– tirgus izpēte, sk. klasi 73.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts