Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

72.11
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
Šajā klasē ietilpst šādi pētījumi un eksperimentālās izstrādnes biotehnoloģijā:
– DNS/RNS: genomika, farmakogenomika, gēnu zondes, gēnu inženierija, DNS/RNS sekvencēšana, sintēze, pastiprināšana, gēnu ekspresijas regulēšana un antiinformācijas tehnoloģijas izmantošana;
– proteīni un citas molekulas: proteīnu un peptīdu (ieskaitot lielu molekulu hormonu) sekvencēšana, sintēze, inženierija, uzlabotas ievadīšanas metodes attiecībā uz lielu molekulu zālēm, proteomika, proteīnu izdalīšana un attīrīšana, šūnu receptoru signālu pārraide, identificēšana;
– šūnu un audu kultūra un inženierija: šūnu un audu kultūra, audu inženierija (ietverot audu sastatnes un biomedicīnisko inženieriju), šūnu kodolsintēze, vakcīnas/imūnstimulators, embriju manipulācija;
– pārstrādes biotehnoloģijas metodes: fermentācija, izmantojot bioreaktorus, biopārstrāde, metālu ieguve no rūdām, bioloģiska celulozes ieguve, bioloģiskā balināšana, bioloģiskā desulfurizācija, biofiltrācija un fitoatveseļošana;
– gēnu un RNS vektori: gēnu terapija, vīrusu vektori;
– bioinformātika: genomu datu bāzu izstrāde, proteīnu sekvence, sarežģītu bioloģisko procesu modelēšana, ietverot sistēmu bioloģiju;
– nanotehnoloģija: izmanto nano/mikroražošanas rīkus un procesus, lai radītu ierīces biosistēmu un lietojumu izpētei zāļu ievadīšanas darbībā, diagnostikā u.c.
72.19
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
Šajā klasē ietilpst:
– pētījumi un eksperimentālās izstrādnes dabaszinātnēs un inženierzinātnēs, izņemot pētījumus un eksperimentālās izstrādnes biotehnoloģijā:
• pētījumi un izstrādnes dabaszinātnēs;
• pētījumi un izstrādnes inženierzinātnēs un tehnoloģijā;
• pētījumi un izstrādnes medicīnas zinātnēs;
• pētījumi un izstrādnes lauksaimniecības zinātnēs;
• starpnozaru pētījumi un izstrādnes, galvenokārt dabaszinātnēs un inženierzinātnēs.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts