Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

71
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 2732 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 2732 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts