Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

71.1
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
Šajā grupā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, ģeodēzisko, kartēšanas un tamlīdzīgu pakalpojumu sniegšana.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts