Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

71
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
Avots: Visi | VID | GP | CSP

Atrasti 2971 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 2971 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts