Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

71.20
Tehniskā pārbaude un analīze
Šajā klasē ietilpst visu veidu materiālu un produktu fiziskā, ķīmiskā un cita veida analītiskā pārbaude, piemēram:
• akustikas un vibrāciju pārbaude;
• minerālu u.c. materiālu sastāva un tīrības pārbaude;
• pārbaudes pārtikas higiēnas jomā, ieskaitot veterinārās pārbaudes saistībā ar pārtikas ražošanu;
• materiālu fizisko īpašību un efektivitātes pārbaude, piemēram, stiprības, biezuma, izturīguma, radioaktivitātes u.c. īpašību pārbaude;
• kvalifikācijas un ticamības pārbaude;
• nokomplektētu iekārtu darbības pārbaude: motori, automašīnas, elektroniskās iekārtas u.c.;
• metināto šuvju un savienojumu pārbaude ar rentgena starojumu;
• atteices analīze;
• vides rādītāju testēšana un mērījumu veikšana: gaisa un ūdens piesārņojums u.c.;
– produktu sertificēšana, ieskaitot patēriņa preču, automobiļu, lidaparātu, hermētiski noslēgtu tvertņu, kodolreaktoru u.c. iekārtu sertificēšana;
– periodiska automobiļu tehniskā pārbaude, lai pārliecinātos, vai tie atbilst ceļu satiksmes drošībai;
– testēšana, izmantojot modeļus vai maketus (piemēram, lidaparātiem, kuģiem, aizsprostiem u.c.konstrukcijām);
– policijas laboratoriju darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– dzīvnieku paraugu testēšana, sk. klasi 75.00;
– medicīnisko paraugu un zobu paraugu diagnostiskā attēlu veidošana, testēšana un analīze, sk. 86.nodaļu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts