Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

71.11
Arhitektūras pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– konsultācijas arhitektūras jautājumos;
– ēku projektu izstrāde un rasēšana;
– pilsētplānošana un ainavu arhitektūra.
Šajā klasē neietilpst:
– datorspeciālistu konsultācijas, sk. klases 62.02, 62.09;
– iekštelpu dekorēšana, sk. klasi 74.10.
71.12
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Šajā klasē ietilpst:
– inženiertehniskā projektēšana (mašīnu, materiālu, instrumentu, iekārtu, procesu un sistēmu projektēšana atbilstoši inženierzinātņu fiziskiem likumiem un principiem) un konsultēšana šādos jautājumos:
• rūpniecības iekārtas, ražošanas procesi un uzņēmumi;
• inženiertehnisko, hidrotehnisko būvju un transporta objektu projekti;
• ūdenssaimniecības projekti;
• projektu izstrāde un īstenošana, kas saistīti ar elektrotehnikas un elektronikas rūpniecību, ieguves rūpniecību, ķīmisko rūpniecību, mašīnbūvi, rūpniecisko iekārtu un sistēmu būvi, drošības tehniku;
– ar gaisa kondicionēšanu, dzesēšanu, sanitāro un piesārņojuma kontroles, akustisko ierīču u.c. izmantošanu saistītu projektu izstrāde;
– iekārtu un rūpniecisko plānu izstrāde;
– ģeofizikālo, ģeoloģisko un seismisko pētijumu veikšana;
– ģeodēzisko pētījumu veikšana:
• zemes uzmērīšana un robežu izpētes darbi;
• hidroloģiskās izpētes darbi;
• apakšzemes izpētes darbi;
• kartogrāfiskās un telpiskās informācijas sniegšana.
Šajā klasē neietilpst:
– kontrolurbumu veikšana saistībā ar ieguves rūpniecību, sk. klases 09.10, 09.90;
– saistītas programmatūras izstrāde vai publicēšana, sk. klases 58.29, 62.01;
– datorspeciālistu konsultācijas, sk. klases 62.02, 62.09;
– tehniskā pārbaude, sk. klasi 71.20;
– ar inženierdarbībām saistīts zinātniskās pētniecības darbs, sk. grupu 72.1;
– rūpnieciskais dizains, sk. klasi 74.10;
– aerofoto uzņemšana, sk. klasi 74.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts