Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

70
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Šajā nodaļā ietilpst konsultēšana un palīdzības sniegšana uzņēmumiem un citām organizācijām šādos vadības jautājumos: stratēģiskā un organizatoriskā plānošana, finanšu un budžeta plānošana, tirgus izpēte un politika; cilvēkresursu politika, prakse un plānošana; ražošanas un vadības plānošana. Šajā nodaļā ietilpst arī savas sabiedrības vai uzņēmuma citu struktūrvienību pārraudzība un pārvaldība, t.i., centrālo biroju darbība.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 3778 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 3778 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts