Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

70.21
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst konsultācijas, norādījumu un praktiskas palīdzības, ieskaitot lobēšanu, sniegšana uzņēmumiem un citām organizācijām par sabiedriskajām attiecībām un komunikāciju.
Šajā klasē neietilpst:
– reklāmas aģentūru un plašsaziņas līdzekļu pārstāvības pakalpojumi, sk. grupu 73.1;
– tirgus un sabiedriskās domas izpēte, sk. grupu 73.20.
70.22
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Šajā klasē ietilpst konsultāciju, norādījumu un operatīvas palīdzības sniegšana uzņēmumiem un citām organizācijām šādos vadības jautājumos: stratēģiskā un organizatoriskā plānošana, uzņēmējdarbības procesa reorganizācija, izmaiņu pārvaldība, izdevumu samazināšana u.c. ar finansēm saistītie jautājumi; tirdzniecības mērķu un politikas nostādnēs; cilvēkresursu politika, prakse un plānošana; kompensāciju un pensionēšanās stratēģijas; ražošanas un vadības plānošana.
Šāda uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšana var ietvert konsultāciju, norādījumu vai operatīvas palīdzības sniegšanu uzņēmumiem un valsts dienestam šādos jautājumos:
– uzskaites metožu vai procedūru, izdevumu uzskaites programmu, budžeta uzraudzības procedūru izstrāde;
– konsultācijas un palīdzība uzņēmumiem un valsts dienestiem plānošanas, organizācijas, efektivitātes un kontroles, vadības informācijas u.c. jautājumos.
Šajā klasē neietilpst:
– grāmatvedības sistēmām paredzētas datoru programmatūras izstrāde, sk. klasi 62.01;
– juridiskās konsultācijas un pārstāvība, sk. klasi 69.10;
– uzskaite, grāmatvedība un audits, konsultācijas nodokļu jautājumos, sk. klasi 69.20;
– konsultācijas arhitektūras un inženierbūvniecības jautājumos, sk. klases 71.11, 71.12;
– konsultācijas vides, agronomijas, drošības un tamlīdzīgos jautājumos, sk. klasi 74.90;
– konsultācijas vadošo darbinieku darbā iekārtošanas vai meklēšanas jautājumos, sk. klasi 78.10;
– konsultācijas izglītības jautājumos, sk. klasi 85.60.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts