Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

70.10
Centrālo biroju darbība
Šajā klasē ietilpst savas sabiedrības vai uzņēmuma citu struktūrvienību pārraudzība un pārvaldība; sabiedrības vai uzņēmuma stratēģiskās vai organizatoriskās plānošanas un lēmumu pieņemšanas funkciju veikšana. Šajā klasē klasificētās struktūrvienības veic operatīvo vadību un pārvalda apakšvienību ikdienas darbību.
Šajā klasē ietilpst:
– centrālie biroji;
– centralizēti pārvaldes biroji;
– korporatīvie biroji;
– rajonu un reģionālie biroji;
– meitas uzņēmumu pārvaldības biroji.
Šajā klasē neietilpst:
– pārvaldībā neiesaistītu holdingkompāniju darbība, sk. klasi 64.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts