Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

69
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
Šajā nodaļā ietilpst vienas puses interešu juridiska pārstāvība pret otru pusi, neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiesā vai citās tiesu iestādēs, ko veic personas, kuras ir advokātu kolēģijas locekles, vai ko veic šādu personu uzraudzībā, piemēram, konsultācijas un pārstāvība civillietās, konsultācijas un pārstāvība krimināllietās, konsultācijas un pārstāvība darba strīdos. Tā ietver arī juridisku dokumentu sagatavošanu, piemēram, statūti, partnerības līgumi vai līdzīgi dokumenti saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, patentiem un autortiesībām, aktu, testamentu, pilnvaru u.c. dokumentu sagatavošanu, kā arī notāru, civiltiesību notāru, tiesu izpildītāju, šķīrējtiesnešu, izmeklētāju, arbitru u. c. juridiskos pakalpojumus.Tā ietver arī uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, piemēram, uzskaites dokumentu revīziju, finanšu pārskatu sagatavošanu un grāmatvedību.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 5032 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 5032 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts