Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

69.20
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
Šajā klasē ietilpst:
– uzņēmumu vai citu struktūrvienību tirdzniecības darījumu reģistrēšana;
– finanšu pārskatu sagatavošana vai revīzija;
– pārskatu pārbaude un to precizitātes sertificēšana;
– iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju sagatavošana;
– konsultēšana un klienta interešu pārstāvība nodokļu pārvaldes iestādēs.
Šajā klasē neietilpst:
– datu apstrāde un apkopošana, sk. klasi 63.11;
– konsultācijas grāmatvedības sistēmu vadības jautājumos, budžeta uzraudzības procedūru izstrāde, sk. klasi 70.22;
– rēķinu iekasēšana, sk. klasi 82.91.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts