Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

69.10
Juridiskie pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– vienas puses interešu juridiska pārstāvība pret otru pusi, neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiesā vai citās tiesu iestādēs, ko veic personas, kuras ir advokātu kolēģijas dalībnieces, vai ko veic šādu personu uzraudzībā:
• konsultācijas un interešu pārstāvība civillietās;
• konsultācijas un interešu pārstāvība krimināllietās;
• konsultācijas un interešu pārstāvība darba strīdos;
– konsultēšana un padomu sniegšana vispārējos jautājumos, juridisko dokumentu sagatavošana:
• statūti, partnerības līgumi vai līdzīgi dokumenti saistībā ar uzņēmuma dibināšanu;
• patenti un autortiesības;
• aktu, testamentu, pilnvaru u.c. dokumentu sagatavošana;
– notāru, civiltiesību notāru, tiesu izpildītāju, šķīrējtiesnešu, izmeklētāju, arbitru u. c. juridiskie pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– tiesu darbība, sk. klasi 84.23.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts