Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

66.1
Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Šajā grupā ietilpst fizisku vai elektronisku tirgu apgādāšana, lai veicinātu krājumu, akciju iespēju līgumu, obligāciju vai preču līgumu pirkšanu un pārdošanu.
66.2
Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
Šajā grupā ietilpst aģentu (t.i., mākleru) darbība, pārdodot mūža rentes un apdrošināšanas polises vai sniedzot citus ar darbinieku pabalstiem, apdrošināšanu un pensijām saistītus pakalpojumus, piemēram, atlīdzības pieprasījumu pielāgošana un trešo personu pārvaldība.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts