Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

65.1
Apdrošināšana
Šajā grupā ietilpst apdrošināšana ar/vai bez līdzekļu uzkrāšanas iespējām.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts