Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

65
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu
Šī nodaļa ietver mūža rentes un apdrošināšanas polišu noformēšanu un prēmiju ieguldīšanu, lai izveidotu finanšu aktīvu portfeli, kas izmantojams pret paredzamiem atlīdzības pieprasījumiem. Tā ietver arī tiešo apdrošināšanu un pārapdrošināšanu.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 48 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3

Atrasti 48 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts