Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

64.1
Monetārā starpniecība
Šajā grupā ietilpst līdzekļu iegūšana pārvedu noguldījumu veidā, t.i., tādu līdzekļu iegūšana, kuri ir fiksēti naudas izteiksmē, kurus iegūst ikdienā un kuri, neatkarīgi no centrālo banku darbības, iegūti no resursiem, kas nav finanšu resursi.
64.9
Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Šajā grupā ietilpst finanšu pakalpojumu darbības, izņemot darbības, kuras veic monetārās iestādes.
Šajā grupā neietilpst:
– apdrošināšana un pensiju uzkrāšana, sk. 65.nodaļu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts