Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

64.91
Finanšu noma
Šajā klasē ietilpst:
– nomas pakalpojumi, ja nomas termiņš aptuveni vienāds ar aktīvu paredzamo lietošanas ilgumu un nomnieks, noslēdzot līgumu, iegūst tiesības saņemts visus labumus no aktīvu lietošanas, kā ari uzņemas visus ar īpašumtiesībām saistītos riskus. Īpašumtiesības uz aktīviem vēlāk var nodot citā īpašumā. Šāda noma aptver visas vai praktiski visas izmaksas, ieskaitot procentus.
Šajā klasē neietilpst:
– ekspluatācijas (operatīvais) līzings, sk. 77.nodaļu, atbilstoši iznomāto preču veidam.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 61 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4

Atrasti 61 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts