Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

63.1
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
Šajā grupā ietilpst infrastruktūras nodrošināšana datu uzturēšanai, datu apstrādes pakalpojumi un ar to saistītas darbības, kā arī meklēšanas un citu interneta portālu darbības nodrošināšana.
63.9
Citi informācijas pakalpojumi
Šajā grupā ietilpst ziņu aģentūru darbība un citur neklasificēti informācijas pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– valsts bibliotēku un arhīvu darbība, sk. klasi 91.01.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts