Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

62
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Šajā nodaļā ietilpst šādas darbības informācijas tehnoloģijas jomā, kuru veikšanai ir nepieciešamas speciālās zināšanas: programmatūras izstrāde, pārveidošana, testēšana un atbalsta nodrošināšana; datorsistēmu projektēšana, kurās apvienota datortehnika, programmatūra un komunikāciju tehnoloģijas; lietotāja datorsistēmu un/vai datu apstrādes iekārtu vadība un ekspluatācija uz vietas; citi ar datoriem saistītie profesionālie un tehniskie pakalpojumi.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 4726 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 4726 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts