Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

61.90
Citi telekomunikācijas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– specializētas telekomunikācijas lietojumprogrammatūras, piemēram, satelītos iebūvētu novērošanas iekārtu, sakaru telemetrijas, nodrošināšana un radiolokatoru staciju darbība;
– satelītu galastaciju un ar to saistītu iekārtu darbība, kas operacionāli ir pieslēgtas vienai vai vairākām zemes sakaru sistēmām un spēj nodrošināt radio un televīzijas signālu translāciju vai retranslāciju caur satelītsistēmām;
– interneta piekļuves nodrošināšana starp lietotāju un interneta pakalpojumu sniedzēju tīklos, kuri nav interneta pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai vadībā, piemēram, piekļuve internetam, izmantojot iezvanpieeju u.c.;
– telefona un interneta piekļuves nodrošināšana sabiedrībai pieejamās vietās;
– telekomunikācijas pakalpojumu sniegšana, izmantojot esošus telesakaru pieslēgumus:
• VOIP (IP balss pārraides) nodrošināšana;
– telesakaru tālākpārdošana (t.i., tīklu jaudas pirkšana un tālākpārdošana, nesniedzot papildpakalpojumus).
Šajā klasē neietilpst:
– interneta piekļuves nodrošināšana ar telesakaru infrastruktūras operatoru starpniecību, sk. klases 61.10, 61.20, 61.30.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts