Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

61.30
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– iekārtu, kuras izmanto balss, datu, teksta, skaņas un attēlu pārraidei, izmantojot pavadoņu telekomunikācijas infrastruktūru, darbība un apkope vai piekļuve šādām iekārtām;
– no televīzijas kanāliem, televīzijas stacijām un tīkliem vai radiotīkliem saņemtu vizuālu, audio vai teksta programmu piegāde patērētājiem, izmantojot tieši uztveramās satelītu sistēmas. (Šajā klasē klasificētās struktūrvienības parasti neveic programmu izstrādi).
Šajā klasē ietilpst arī:
– interneta piekļuves nodrošināšana, ko veic satelītu infrastruktūras operators.
Šajā klasē neietilpst:
– telesakaru tālākpārdevēji, sk. klasi 61.90.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts