Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

61.20
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– iekārtu, kuras izmanto balss, datu, teksta, skaņas un attēlu pārraidei, izmantojot bezvadu telesakaru infrastruktūru, darbība un apkope vai piekļuve šādām iekārtām;
– peidžeru, kā arī mobilo un cita veida bezvadu telesakaru tīklu uzturēšana un darbība.
Šīs iekārtas nodrošina visvirzienu pārraidi pa gaisa viļņiem, un to pamatā var būt viena tehnoloģija vai tehnoloģiju apvienojums.
Šajā klasē ietilpst arī:
– pieslēguma un tīklu jaudas pirkšana no tīklu īpašniekiem un operatoriem, kā arī bezvadu telesakaru pakalpojumu (izņemot pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumus) sniegšana uzņēmumiem un mājsaimniecībām, izmantojot šo jaudu;
– interneta piekļuves nodrošināšana, ko veic bezvadu infrastruktūras operators
Šajā klasē neietilpst:
– telesakaru tālākpārdevēji, sk. klasi 61.90.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts