Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

61.10
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
Šajā klasē ietilpst:
– iekārtu, kuras izmanto balss, datu, teksta, skaņas un attēlu pārraidei, izmantojot kabeļu telesakaru infrastruktūru, darbība un apkope vai piekļuve šādām iekārtām:
• sakaru un pārraides iekārtu darbība un apkope, lai nodrošinātu tiešos sakarus, izmantojot sauszemes līnijas, mikroviļņus vai sauszemes viļņu un satelītu pieslēgumu apvienojumu;
• kabeļtīklu sistēmu darbība (piemēram, datu un televīzijas signālu izplatīšanai);
• telegrāfa un citu sakaru līdzekļu, kas nav balss līdzekļi, nodrošināšana, izmantojot savas iekārtas.
To pārraides iekārtu pamatā, kas veic šīs darbības, var būt viena tehnoloģija vai tehnoloģiju apvienojums.
Šajā klasē ietilpst arī:
– pieslēguma un tīklu jaudas pirkšana no tīklu īpašniekiem un operatoriem, kā arī telekomunikācijas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un mājsaimniecībām, izmantojot šo jaudu;
– interneta piekļuves nodrošināšana, ko veic kabeļu infrastruktūras operators.
Šajā klasē neietilpst:
– telesakaru tālākpārdevēji, sk. klasi 61.90.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts