Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

60.10
Radio programmu apraide
Šajā klasē ietilpst:
– audio signālu pārraide, izmantojot radioapraides studijas un iekārtas, kas paredzētas radio programmu pārraidīšanai sabiedrībai, saistītām iestādēm vai abonentiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– radiotīklu darbība, t.i., radio programmu bloka komplektēšana un pārraidīšana saistītām iestādēm vai abonentiem pa gaisu, izmantojot kabeli vai satelītu;
– radioapraide internetā (interneta radiostacijas);
– datu pārraide, kas iekļauta radioapraidē.
Šajā klasē neietilpst:
– ierakstītu radioprogrammu producēšana, sk.klasi 59.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts