Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

59.20
Skaņu ierakstu producēšana
Šajā klasē ietilpst oriģinālo (skaņu) ierakstu producēšana, piemēram, audio lenšu un kompaktdisku formātā, skaņu ierakstu izdošana, reklamēšana un izplatīšana vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem vai tieši sabiedrībai. Šīs darbības varētu būt vai nebūt iekļautas oriģinālo ierakstu producēšanā vienā un tajā pašā struktūrvienībā. Ja tās nav iekļautas, struktūrvienībai, kas veic šīs darbības, jāiegūst oriģinālo ierakstu reproducēšanas un izplatīšanas tiesības.
Šajā klasē ietilpst arī skaņu ierakstu producēšana studijās vai citur, ieskaitot lentēs ierakstītu (netiešo) radio programmu producēšanu.
Šajā klasē ietilpst arī mūzikas ierakstu izdošana, t.i., autortiesību iegūšana un reģistrēšana saistībā ar skaņdarbiem, šo skaņdarbu reklamēšana, izmantošanas atļaušana un izmantošana ierakstos, radio, televīzijā, kinofilmās, tiešās pārraidēs, iespiestos vai citos plašsaziņas līdzekļos. Struktūrvienībām, kas veic šīs darbības, var piederēt autortiesības vai tās var darboties kā mūzikas autortiesību administratori autortiesību īpašnieku uzdevumā. Šī klase ietver arī nošu izdošanu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts