Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

59.11
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
Šajā klasē ietilpst:
– kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu (televīzijas seriālu, dokumentālo filmu u.c.) vai televīzijas reklāmu producēšana.
Šajā klasē neietilpst:
– filmu kopiju izgatavošana (izņemot kinofilmu reproducēšanu izplatīšanai kinoteātros), kā arī audio un video lenšu, kompaktdisku vai DVD disku reproducēšana no oriģinālkopijām, sk. klasi 18.20;
– ierakstītu video lenšu, kompaktdisku, DVD disku vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.43;
– tukšu video lenšu, kompaktdisku vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.52;
– video lenšu, kompaktdisku, DVD disku mazumtirdzniecība, sk. klasi 47.63;
– darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas, sk. klasi 59.12;
– skaņu ierakstu producēšana un grāmatu ierakstīšana audio lentēs, sk. klasi 59.20;
– televīzijas programmu apraide, sk. grupu 60.2;
– televīzijas programmu veidošana, sk. grupu 60.2;
– filmu apstrāde, izņemot kinofilmu nozares mērķiem, sk. klasi 74.20;
– kino vai teātra aģentu un aģentūru darbība, kas saistīta ar angažementa saņemšanu, sk. klasi 74.90;
– videokasešu, DVD disku iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. klasi 77.22;
– reāla laika (t.i., sinhronu) slēpto titru nodrošināšana tiešraidē televīzijās pārraidēm, sanāksmēm, konferencēm, sk. klasi 82.99;
– aktieru, multiplikatoru, režisoru, skatuves dekoratoru un tehnisko speciālistu individuāla darbība, sk. grupu 90.0.
59.12
Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
Šī klase ietver tādas darbības pēc producēšanas kā montēšana, filmu/lenšu tīšana, filmu titru veidošana, subtitrēšana, filmu veidotāju vārdu titru veidošana, slēpto titru nodrošināšana, datorgrafikas veidošana, animācijas un speciālo efektu radīšana, kinofilmu attīstīšana un apstrāde, kā arī kinofilmu un īpašo animācijas filmu laboratoriju darbība.
Šajā klasē ietilpst arī:
– uzņemto filmu materiālu bibliotēkas (fondu) darbība u.c.
Šajā klasē neietilpst:
– filmu kopiju izgatavošana (izņemot kinofilmu reproducēšanu izplatīšanai kinoteātros), kā arī audio un video lenšu, kompaktdisku vai DVD disku reproducēšana no oriģinālkopijām, sk. klasi 18.20;
– ierakstītu video lenšu, kompaktdisku, DVD disku vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.43;
– tukšu video lenšu, kompaktdisku vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.52;
– video lenšu, kompaktdisku, DVD disku mazumtirdzniecība, sk. klasi 47.63;
– filmu apstrāde, izņemot kinofilmu nozares mērķiem, sk. klasi 74.20;
– videokasešu, DVD disku iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. klasi 77.22;
– aktieru, multiplikatoru, režisoru, skatuves dekoratoru un tehnisko speciālistu individuālā darbība, sk. grupu 90.0.
59.13
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
Šajā klasē ietilpst:
– filmu, video lenšu, DVD disku un tamlīdzīgu produktu izplatīšana kinoteātriem, televīzijas tīkliem un stacijām, kā arī izstāžu rīkotājiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– filmu, video filmu un DVD disku izplatīšanas tiesību iegūšana.
Šajā klasē neietilpst:
– filmu kopiju izgatavošana, kā arī audio un video lenšu, kompaktdisku vai DVD reproducēšana no oriģinālkopijām, sk. klasi 18.20;
– ierakstītu video lenšu un DVD disku vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.43.
59.14
Kinofilmu demonstrēšana
Šajā klasē ietilpst:
– kinofilmu vai video filmu demonstrēšana kinoteātros, brīvā dabā vai citos demonstrēšanas objektos;
– kino klubu darbība.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts