INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI - NACE

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

58.1
Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
Šajā grupā ietilpst grāmatu, laikrakstu, žurnālu un citu periodisko izdevumu, izziņu katalogu un adresātu sarakstu, kā arī citas iespiedprodukcijas, piemēram, fotogrāfiju, gravīru, pastkaršu, grafiku, veidlapu, plakātu un mākslas darbu reprodukciju, izdošana. Šiem darbiem raksturīga intelektuālā jaunrade, kas vajadzīga to izstrādē, un tie parasti ir aizsargāti ar autortiesībām.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts