Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

58.21
Datorspēļu tiražēšana
Šajā klasē ietilpst: – visiem programmaparatūras veidiem paredzētu datorspēļu tiražēšana.
58.29
Citu programmatūru tiražēšana
Šajā klasē ietilpst:
– gatavas (nepielāgotas) programmatūras tiražēšana, kā arī standarta programmatūras pārveidošana vai pielāgošana pēc konkrēta pieprasījuma uz sava rēķina:
• operētājsistēmas;
• lietišķās un cita veida lietojumprogrammas.
Šajā klasē neietilpst:
– programmatūras reproducēšana, sk. klasi 18.20;
– standarta programmatūras mazumtirdzniecība, sk. klasi 47.41;
– programmatūras izstrādāšana, kas nav saistīta ar publicēšanu, ieskaitot standarta programmatūras pārveidošanu vai pielāgošanu pēc konkrēta pieprasījuma par atlīdzību vai uz līguma pamata, sk. klasi 62.01;
– lietojumprogrammu nodrošināšanas pakalpojumi tiešsaites režīmā, sk. klasi 63.11.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts