Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

58.11
Grāmatu izdošana
Šajā klasē ietilpst grāmatu izdošana iespiestā, elektroniskā (kompaktdisku, elektronisko displeju u.c.) formātā vai audio formātā, vai internetā.
Šajā klasē ietilpst šādas darbības:
– grāmatu, prospektu, bukletu un tamlīdzīgu izdevumu, ieskaitot vārdnīcas un enciklopēdijas, izdošana;
– atlantu, karšu un grafiku izdošana;
– grāmatu izdošana audio formātā;
– enciklopēdiju un tamlīdzīgu izdevumu izdošana kompaktdisku formātā.
Šajā klasē neietilpst:
– globusu ražošana, sk. klasi 32.99;
– reklāmas materiālu publicēšana, sk. klasi 58.19;
– nošu grāmatu izdošana, sk. klasi 59.20;
– neatkarīgu autoru darbība, sk. klases, 90.03.
58.12
Izziņu katalogu izdošana
Šajā klasē ietilpst izziņu katalogu (datubāzu) izdošana, kuri ir aizsargāti pēc formas, bet kuru saturs nav aizsargāts. Šos katalogus var publicēt drukātā vai elektroniskā formātā.
Šajā klasē ietilpst:
– adresātu sarakstu izdošana;
– tālruņu katalogu izdošana;
– citu katalogu un apkopojumu, piemēram, tiesu prakses, farmakopeju u.c., publicēšana.
58.13
Laikrakstu izdošana
Šajā klasē ietilpst laikrakstu, kuri iznāk vismaz četras reizes nedēļā, izdošana (ieskaitot reklāmas laikrakstus). Šos izdevumus var publicēt drukātā vai elektroniskā formātā, kā arī internetā.
Šajā klasē neietilpst:
– ziņu aģentūru darbība, sk. klasi 63.91.
58.14
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
Šajā klasē ietilpst žurnālu un citu periodisko izdevumu, kuri iznāk retāk nekā četras reizes nedēļā, izdošana. Šos izdevumus var publicēt drukātā vai elektroniskā formātā, kā arī internetā.Šajā klasē ietilpst arī radio un televīzijas programmu izdošana.
58.19
Citi izdevējdarbības veidi
Šajā klasē ietilpst:
– šādas iespiedprodukcijas izdošana (ieskaitot tiešsaistes režīmā):
• katalogi;
• fotogrāfijas, gravīras un pastkartes;
• apsveikuma kartes;
• veidlapas;
• plakāti, mākslas darbu reprodukcijas;
• reklāmas materiāli;
• cita iespiedprodukcija.
– statistisko datu un citas informācijas publicēšana tiešsaistes režīmā.
Šajā klasē neietilpst:
– reklāmas laikrakstu izdošana, sk. klasi 58.13;
– lietojumprogrammu nodrošināšanas pakalpojumi tiešsaistes režīmā, sk. klasi 63.11.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts