Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

56.2
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības
Šajā grupā ietilpst ēdināšana, ko veic atsevišķos gadījumos vai konkrētā laika periodā, kā arī ēdināšanas koncesiju darbība, piemēram, sporta objektos vai tamlīdzīgos objektos.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts