Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

53.20
Citas pasta un kurjeru darbības
Šajā klasē ietilpst:
– vēstuļu un pasta tipa paku un bandroļu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde (vietējā vai starptautiskā), ko veic uzņēmumi, kuriem nav saistošs universālā  pakalpojuma pienākums. Var izmantot vienu vai vairākus transporta veidus, un šo darbību var realizēt gan ar personisko (privāto) transportu, gan ar sabiedrisko transportu.
Šajā klasē ietilpst arī:
– pasta piegāde mājās.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu pārvadājumi, sk. (atbilstoši transporta veidam) klases 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21, 51.22.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts