Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

53.10
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
Šī klase ietver valsts pasta darbību saskaņā ar universālā pakalpojuma pienākumu, ko uzņēmies viens vai vairāki izvēlēti universālo pakalpojumu sniedzēji. Šī darbība ietver universālo pakalpojumu infrastruktūras izmantošanu, ieskaitot mazumtirdzniecības vietas, šķirošanas un apstrādes iekārtas un pārvadātāju maršrutus pasta savākšanai un piegādei. Piegāde var ietvert vēstuļu pastu, t.i., vēstules, pastkartes, iespieddarbus (laikrakstus, periodiskos izdevumus, reklāmas materiālus u.c.), sīkpakas, preces vai dokumentus. Šī klase ietver arī citus pakalpojumus, kas vajadzīgi universālā pakalpojuma saistību izpildei.
Šajā klasē ietilpst:
– vēstuļu un pasta tipa paku un bandroļu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde (vietējā vai starptautiskā), ko veic pasta uzņēmumi saskaņā ar universālā pakalpojuma pienākumu. Var izmantot vienu vai vairākus transporta veidus, un šo darbību var realizēt gan ar personisko (privāto) transportu, gan ar sabiedrisko transportu;
– vēstuļu pasta un pasta paku savākšana no publiskajām pastkastītēm un pasta nodaļām.
Šajā klasē neietilpst:
– pasta žiro un pasta krājbanku pakalpojumi un naudas pārvedumi, sk. klasi 64.19.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts