Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

53.1 | Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu

Apraksts
Piezīme: universālais pasta pakalpojums — minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas par pieņemamām cenām pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
 
53.10
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
Apraksts Uzņēmumi
Šī klase ietver valsts pasta darbību saskaņā ar universālā pakalpojuma pienākumu, ko uzņēmies viens vai vairāki izvēlēti universālo pakalpojumu sniedzēji. Šī darbība ietver universālo pakalpojumu infrastruktūras izmantošanu, ieskaitot mazumtirdzniecības vietas, šķirošanas un apstrādes iekārtas un pārvadātāju maršrutus pasta savākšanai un piegādei. Piegāde var ietvert vēstuļu pastu, t.i., vēstules, pastkartes, iespieddarbus (laikrakstus, periodiskos izdevumus, reklāmas materiālus u.c.), sīkpakas, preces vai dokumentus. Šī klase ietver arī citus pakalpojumus, kas vajadzīgi universālā pakalpojuma saistību izpildei.
Šajā klasē ietilpst:
– vēstuļu un pasta tipa paku un bandroļu savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde (vietējā vai starptautiskā), ko veic pasta uzņēmumi saskaņā ar universālā pakalpojuma pienākumu. Var izmantot vienu vai vairākus transporta veidus, un šo darbību var realizēt gan ar personisko (privāto) transportu, gan ar sabiedrisko transportu;
– vēstuļu pasta un pasta paku savākšana no publiskajām pastkastītēm un pasta nodaļām.
Šajā klasē neietilpst:
– pasta žiro un pasta krājbanku pakalpojumi un naudas pārvedumi, sk. klasi 64.19.