Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

52.2
Transporta palīgdarbības
Šī grupa ietver palīgdarbības, kas saistītas ar pasažieru vai kravu pārvadājumiem, piemēram, transporta infrastruktūras daļu ekspluatāciju vai darbības, kas saistītas ar kravu apstrādi uzreiz pirms pārvadājuma vai pēc tā, vai starp pārvadājuma posmiem. Tā ietver arī visu transportlīdzekļu ekspluatāciju un apkopi.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts