Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

52.21
Sauszemes transporta palīgdarbības
Šajā klasē ietilpst:
– darbības, kas saistītas ar pasažieru, dzīvnieku vai kravu sauszemes transportu:
• termināļu darbība, piemēram, dzelzceļa stacijas, autobusu stacijas, kravu apstrādes stacijas;
• dzelzceļa infrastruktūras darbība;
• ceļu, tiltu, tuneļu, autostāvvietu vai garāžu, velosipēdu stāvvietu, dzīvojamo piekabju ziemas noliktavu darbība;
– dzelzceļa sastāvu manevrēšanas un pārvirzīšanas darbības;
– automobiļu vilkšana un tehniskā palīdzība ceļā.
Šajā klasē ietilpst arī:
– gāzes sašķidrināšana pārvadāšanas nolūkos.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu apstrāde, sk. klasi 52.24.
52.22
Ūdens transporta palīgdarbības
Šajā klasē ietilpst:
– darbības, kas saistītas ar pasažieru, dzīvnieku vai kravu ūdens transportu:
• termināļu, piemēram, ostu un kuģu piestātņu, darbība;
• navigācijas slūžu u.c. iekārtu darbība;
• navigācijas, loču un noenkurošanas pakalpojumi;
• lihtera pakalpojumi, glābšanas darbī;
• bāku darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu apstrāde, sk. klasi 52.24;
– atpūtas piestātņu darbība, sk. klasi 93.29.
52.23
Aviotransporta palīgdarbības
Šajā klasē ietilpst:
– darbības, kas saistītas ar pasažieru, dzīvnieku vai kravu aviotransportu:
• termināļu darbība, piemēram, aviācijas termināļi u.c.;
• lidostu un gaisa satiksmes vadīšanas darbības;
• pakalpojumi lidlaukos uz zemes u.c.
Šajā klasē ietilpst arī:
– ugunsdzēsības un ugunsgrēka novēršanas pakalpojumi lidostās.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu apstrāde, sk. klasi 52.24;
– lidotāju skolu darbība, sk. klases 85.32, 85.53.
52.24
Kravu iekraušana un izkraušana
Šajā klasē ietilpst:
– kravu vai pasažieru bagāžas iekraušana un izkraušana, neatkarīgi no pārvadājumiem izmantotā transporta veida;
– ostas krāvēju pakalpojumi;
– vilcienu kravas vagonu iekraušana un izkraušana.
Šajā klasē neietilpst:
– termināļu darbība, sk. klases 52.21, 52.22 un 52.23.
52.29
Pārējās transporta palīgdarbības
Šajā klasē ietilpst:
– kravas nosūtīšana;
– transporta operāciju kārtošana un organizēšana pa dzelzceļu, autoceļiem, jūras vai gaisa ceļiem;
– sūtījumu grupu un individuālo sūtījumu apstrāde (ieskaitot kravu saņemšanu un piegādi, kā arī sūtījumu komplektēšanu);
– pārvadājuma dokumentu un pavadzīmju noformēšana un izsniegšana;
– muitas aģentu darbība;
– jūras frakta ekspeditoru un gaisa kravu aģentu darbība;
– mākleru darbība kuģu un lidaparātu ekspluatācijā;
– preču apstrādes operācijas, piemēram, preču pagaidu ievietošana redeļu kastēs, lai aizsargātu preces tranzīta laikā, izkraušana no tām, paraugu ņemšana, svēršana.
Šajā klasē neietilpst:
– kurjeru darbība, sk. klasi 53.20;
– sauszemes, jūras, aviācijas pārvadājumu un transporta apdrošināšana, sk. klasi 65.12;
– ceļojumu aģentūru darbība, sk. klasi 79.11;
– tūrisma operatoru pakalpojumi, sk. klasi 79.12;
– palīdzība tūristiem, sk. klasi 79. 90.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts