Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

52.10
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
Šajā klasē ietilpst:
– visu veidu preču uzglabāšanas telpu un noliktavu ekspluatācija:
• graudu glabātavas, parastās preču noliktavas, refrižeratornoliktavas, glabāšanas rezervuāri u.c.
Šajā klasē ietilpst arī:
– preču uzglabāšana ārējās tirdzniecības zonās;
– strauja atdzesēšana (saldēšana) ar aukstu gaisa plūsmu.
Šajā klasē neietilpst:
– automobiļu stāvvietu pakalpojumi, sk. klasi 52.21;
– privāto glabātavu ekspluatācija, sk. klasi 68.20;
– brīvu telpu iznomāšana, sk. klasi 68.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts