Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

51.21
Kravu aviopārvadājumi
Šajā klasē ietilpst:
– kravu aviopārvadājumi regulāros maršrutos un pēc regulāra grafika;
– neregulārie kravu aviopārvadājumi.
Šajā klasē ietilpst arī:
– gaisa transportlīdzekļu iznomāšana ar operatoru kravu pārvadājumiem.
51.22
Kosmiskais transports
Šajā klasē ietilpst:
– satelītu un kosmosa kuģu palaišana;
– kravu un pasažieru pārvadājumi kosmosā.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts