Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

50.1
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
Šajā grupā ietilpst pasažieru pārvadājumi uz kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti ekspluatācijai jūras vai piekrastes ūdeņos. Tā ietver arī pasažieru pārvadājumus pa lieliem ezeriem utt., ja tiek izmantoti līdzīgi kuģošanas līdzekļi.
50.2
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
Šajā grupā ietilpst kravu pārvadājumi uz kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti ekspluatācijai jūras vai piekrastes ūdeņos. Tā ietver arī kravu pārvadājumus pa lieliem ezeriem utt., ja tiek izmantoti līdzīgi kuģošanas līdzekļi.
50.3
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
Šajā grupā ietilpst pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos, izmantojot kuģošanas līdzekļus, kas nav piemēroti pārvadājumiem pa jūras ceļiem.
50.4
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
Šajā grupā ietilpst kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos, izmantojot kuģošanas līdzekļus, kas nav piemēroti pārvadājumiem pa jūras ceļiem.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts