Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

50 | Ūdens transports

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst pasažieru vai kravu pārvadājumi pa ūdens ceļiem pēc grafika vai bez tā. Tā ietver arī kuģu vilkšanu vai stumšanu, ekskursiju, kruīzu un izbraucienu kuģu darbību, prāmju, ūdens taksometru u.c. transportlīdzekļu pakalpojumus. Kaut gan kuģošanas vieta ir rādītājs, pēc kura nošķir pārvadājumus pa jūras ūdeņiem un iekšējiem ūdeņiem, izšķirošais faktors ir izmantotā kuģošanas līdzekļa veids. Pārvadājumi, izmantojot jūras kuģus, ir klasificēti grupās 50.1 un 50.2, savukārt pārvadājumi, izmantojot citus kuģošanas līdzekļus, ir klasificēti grupās 50.3 un 50.4.Šajā nodaļā neietilpst restorānu un bāru darbība uz kuģiem (sk. klases 56.10, 56.30), ja to veic atsevišķas struktūrvienības.
50.1
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst pasažieru pārvadājumi uz kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti ekspluatācijai jūras vai piekrastes ūdeņos. Tā ietver arī pasažieru pārvadājumus pa lieliem ezeriem utt., ja tiek izmantoti līdzīgi kuģošanas līdzekļi.
50.2
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst kravu pārvadājumi uz kuģošanas līdzekļiem, kas paredzēti ekspluatācijai jūras vai piekrastes ūdeņos. Tā ietver arī kravu pārvadājumus pa lieliem ezeriem utt., ja tiek izmantoti līdzīgi kuģošanas līdzekļi.
50.3
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos, izmantojot kuģošanas līdzekļus, kas nav piemēroti pārvadājumiem pa jūras ceļiem.
50.4
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos, izmantojot kuģošanas līdzekļus, kas nav piemēroti pārvadājumiem pa jūras ceļiem.