Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

49.3
Pārējais pasažieru sauszemes transports
Šajā grupā ietilpst visi pasažieru sauszemes pārvadājumi, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu. Tomēr šeit ir ietverti pārvadājumi pa dzelzceļu kā daļa no pilsētu un piepilsētu transporta sistēmām.
49.4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Šajā grupā ietilpst visi kravu sauszemes pārvadājumi, izņemot dzelzceļa transportu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts