Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

47
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Šajā nodaļā ietilpst jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic lielveikalos, kioskos, stendos, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi u.c.
Mazumtirdzniecību vispirms klasificē pēc tirdzniecības vietas tipa (mazumtirdzniecība veikalos: grupas no 47.1 līdz 47.7; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem: grupas 47.8 un 47.9). Mazumtirdzniecība veikalos ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību (klase 47.79). Mazumtirdzniecība veikalos ir sīkāk iedalīta specializētajā mazumtirdzniecībā (grupas no 47.2 līdz 47.7) un nespecializētajā mazumtirdzniecībā (grupa 47.1). Iepriekšminētās grupās sīkāk iedala pēc pārdodamo preču klāsta. Pārdošanu ārpus veikaliem iedala pēc tirdzniecības veidiem, piemēram, mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (grupa 47.8) un cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, piemēram, tirdzniecība pēc pasūtījuma pa pastu, mazumtirdzniecība, ko veic apkārtceļojošie sīktirgotāji, preču pārdošana tirdzniecības automātos u.c. (grupa 47.9).
Šajā nodaļā ietvertās preces ir tikai tās preces, ko parasti dēvē par patēriņa precēm vai mazumtirdzniecības precēm. Tāpēc šī nodaļa neattiecas uz precēm, kuras parasti nepārdod mazumtirdzniecībā, piemēram, labības graudiem, rūdām, rūpnieciskām iekārtām u.c. Šajā nodaļā ietilpst arī uzņēmumi, kas galvenokārt pārdod plašai sabiedrībai pēc katalogiem un paraugiem apskatāmas preces, piemēram, personālos datorus, kancelejas piederumus, krāsas vai kokmateriālus, kaut gan šīs preces var nebūt paredzētas personīgai vai mājsaimniecību lietošanai.
Šajā nodaļā ietilpst arī mazumtirdzniecība, ko veic komisijas aģenti, un mazumtirdzniecības izsoļu namu darbība.
Šajā nodaļā neietilpst:
– lauksaimniecības produktu pārdošana, ko veic zemnieki, sk. 01.nodaļu;
– preču ražošana un pārdošana, ko pārsvarā klasificē kā ražošanu nodaļās no 10 līdz 32;
– automobiļu, motociklu un to detaļu pārdošana, sk. 45. nodaļu;
– labības graudu, rūdu, naftas, rūpniecisko ķimikāliju, dzelzs un tērauda, rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma tirdzniecība, sk. 46. nodaļu;
– pārtikas un dzērienu pārdošana patēriņam un promnešanai ēdināšanas iestādēs, sk. 56. nodaļu;
– individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. grupu 77.2.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 19085 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 19085 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts