Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

46.1
Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību
Šajā grupā ietilpst:
– komisijas aģentu, preču mākleru un visu to citu vairumtirgotāju darbība, kuri tirgojas citu uzdevumā un uz citu rēķina;
– darbība, kas saistīta ar pārdevēju un pircēju savešanu kopā vai ar komerciālu darījumu uzņemšanos izplatītāja vārdā, ieskaitot internetā.
Šī grupa ietver arī:
– vairumtirdzniecības izsoļu namu darbību, kā arī vairumtirdzniecības izsoles internetā.
46.4
Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
Šajā grupā ietilpst mājsaimniecības preču, ieskaitot tekstilpreču, vairumtirdzniecība.
46.5
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
Šajā grupā ietilpst informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) aprīkojuma, t.i., datoru, telesakaru iekārtu un to daļu, vairumtirdzniecība.
46.6
Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
Šajā grupā ietilpst speciālas nozīmes mašīnu, visās nozarēs izmantojamo un universālu iekārtu un piederumu vairumtirdzniecība.
46.7
Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
Šajā grupā ietilpst cita veida specializētā vairumtirdzniecība, kas nav klasificēta citās šīs nodaļas grupās. Tā ietver starpproduktu vairumtirdzniecību, izņemot lauksaimniecības produktus, kas nav parasti lietojami mājsaimniecībā.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts