Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

46
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Šajā nodaļā ietilpst vairumtirdzniecība uz sava rēķina, par atlīdzību vai uz līguma pamata (komisijas tirdzniecība), kas saistīta ar iekšējo vairumtirdzniecību, kā arī ar starptautisko vairumtirdzniecību (imports/eksports).
Šajā nodaļā neietilpst:
– automobiļu dzīvojamo piekabju un motociklu vairumtirdzniecība, sk. grupas 45.1, 45.4;
– automobiļu piederumu vairumtirdzniecība, sk. klases 45.31, 45.40;
– preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings, sk. 77.nodaļu;
– cieto preču iepakošana un šķidro vai gāzveida preču iepildīšana pudelēs, ietverot sajaukšanu un filtrēšanu trešo personu vajadzībām, sk. klasi 82.92.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 12265 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 12265 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts