Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

45.31
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība
45.32
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība
Šajā klasē neietilpst:– automobiļu degvielas mazumtirdzniecība, sk. klasi 47.30.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts