Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

43.1
Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
Šajā grupā ietilpst būvlaukuma sagatavošana turpmākai būvniecībai, kā arī iepriekš uzstādītu būvju nojaukšana.
43.2
Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
Šajā grupā ietilpst inženiersistēmu montāža, kas nodrošina ēkas funkcionēšanu tai paredzētajā nolūkā, ieskaitot elektroinstalācijas ierīkošanu, sanitārtehnisko darbu veikšanu (ūdens, gāzes un notekūdeņu sistēmu uzstādīšana), apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu, liftu u.c. konstrukciju uzstādīšanu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts