Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

43.91
Jumta seguma uzklāšana
Šajā klasē ietilpst:
– jumtu montāža;
– jumta segumu uzklāšana.
Šajā klasē neietilpst:
– būvniecības mašīnu un aprīkojuma iznomāšana bez operatora, sk. klasi 77.32.
43.99
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
Šajā klasē ietilpst:
– būvdarbi ar specializāciju konkrētā jomā, kas kopīga dažādām būvēm, prasot īpašo kvalifikāciju vai aprīkojumu šo darbu veikšanai:
• pamatu izbūve, ieskaitot pāļu dzīšanu;
• mitruma necaurlaidības nodrošināšana un hidroizolācijas darbi;
• mitruma aizvadīšana no ēkām;
• šahtu izciršana;
• tērauda konstrukciju uzstādīšana;
• tērauda liekšana;
• mūrēšana un bruģēšana;
• sastatņu un darba platformu uzstādīšana un demontāža, izņemot sastatņu un darba platformu iznomāšanu;
• skursteņu un rūpniecisko krāšņu ierīkošana;
• darbu veikšana lielā augstumā, kur ir nepieciešama kāpšanas prasme un ar to saistīta speciāla aprīkojuma lietošana;
– zemūdens darbi;
– āra peldbaseinu būvniecība;
– ēku ārsienu tīrīšana ar tvaiku, smilšu strūklu utml.
– ceļamkrānu un citu būvmašīnu ar operatoru iznomāšana, ja to nevar klasificēt kā noteikto būvniecības darbību, ko veic ar šo būvmašīnu.
Šajā klasē neietilpst:
– būvniecības mašīnu un aprīkojuma iznomāšana bez operatora, sk. klasi 77.32.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts