Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

43.21
Elektroinstalācijas ierīkošana
Šajā klasē ietilpst elektroinstalācijas ierīkošana visu veidu ēkās un inženiertehniskajās būvēs.
Šajā klasē ietilpst:
• elektroinstalācijas ierīkošana;
• telesakaru kabeļu ievilkšana;
• datortīklu un kabeļtelevīzijas kabeļu ievilkšana, ieskaitot optisko šķiedru kabeļus;
• satelītšķīvju ierīkošana;
• apgaismojuma sistēmu ierīkošana;
• ugunsgrēka signalizāciju ierīkošana;
• pretzagļu signalizācijas sistēmu ierīkošana;
• ielu apgaismojuma un elektrisko signalizācijas ierīču ierīkošana;
• lidostu skrejceļu apgaismojuma ierīkošana.
Šajā klasē ietilpst arī:
– elektrisko ierīču un mājsaimniecības ierīču, kā arī grīdas apsildes sistēmu pieslēgšana.
Šajā klasē neietilpst:
– sakaru un elektropārvades līniju būve, sk. klasi 42.22;
– elektronisko drošības sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas ierīču, uzraudzība un tālvadība, kā arī to uzstādīšana un apkope, sk. klasi 80.20.
43.22
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
Šajā klasē ietilpst sanitārtehnisko, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana, kā arī to modernizācija, pārveidošana, apkope un remonts.
Šajā klasē ietilpst šādu sistēmu uzstādīšana ēkās un būvēs:
• siltumapgādes sistēmas (elektriskās, gāzes un naftas);
• krāsnis, dzesēšanas torņi;
• neelektriskie saules enerģijas kolektori;
• santehnika un sanitārais aprīkojums;
• ventilācijas un gaisa kondicionēšanas aprīkojums un vadi;
• gāzes apgādes ierīces;
• tvaika vadu sistēmas;
• ugunsdzēšanas smidzināšanas sistēmas;
• zālāju smidzināšanas sistēmas;
– ventilācijas vadu ierīkošana.
Šajā klasē neietilpst:
– elektrisko grīdas apsildes sildelementu uzstādīšana, sk. klasi 43.21.
43.29
Citu inženiersistēmu montāža
Šajā klasē ietilpst citu inženiersistēmu uzstādīšana ēkās un inženiertehniskajās būvēs, izņemot elektrisko, sanitārtehnisko, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sistēmu vai rūpniecisko iekārtu uzstādīšanu.
Šajā klasē ietilpst šādu sistēmu montāža ēkās un būvēs:
• lifti, eskalatori, ieskaitot remontu un apkopi;
• automatizētās durvis un virpuļdurvis;
• zibensnovedēji;
• sistēmas tīrīšanai ar vakuumu;
• siltuma, skaņas vai vibrāciju izolācija.
Šajā klasē neietilpst:
– rūpniecisko iekārtu uzstādīšana, sk. klasi 33.20.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts